Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Kosten en baten van CO2-emissiereductie maatregelen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 31-5-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--12-008 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
161 Download PDF  (6310kB)

Samenvatting:
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan ECN en SEO Economisch Onderzoek gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de kosten en baten van de verschillende mogelijkheden voor het realiseren van CO2-reducties. Aanleiding is de motie van de Tweede Kamer leden Verburg en Leegte.

Het onderzoek richt zich op de vraag welke maatregelen of opties kosteneffectief zijn voor het bereiken van een emissiereductie van 80% in 2050, en wat voor Nederland de totale maatschappelijke kosten en baten zijn van een dergelijke emissiereductie. Maatschappelijke kosten en baten omvatten naast de directe kosten en baten van klimaatmaatregelen: de reguleringskosten, effecten op de luchtkwaliteit, effecten op de voorzieningszekerheid, effecten op de economie en de positieve effecten door de verminderde uitstoot van broeikasgassen.


Terug naar overzicht.