Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Effort sharing regulation 2030; gevolgen voor Nederland
 
Auteur(s):
DaniĆ«ls, B.W.; Hekkenberg, M.; Koelemeijer, R.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 16-1-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--16-047 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
128 Download PDF  (1883kB)

Samenvatting:
In juli 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel uitgebracht voor een verordening die per lidstaat doelen stelt voor broeikasgasemissies die niet onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen (Effort Sharing Regulation; EC, 2016a). Dit voorstel betekent voor Nederland een doel om niet-ETS emissies omlaag te brengen met 36% in 2030 ten opzichte van 2005. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken hebben ECN en PBL gevraagd om te bepalen tot welke additionele beleidsopgave dit voorstel leidt, hoe Nederland deze opgave tegen minimale kosten kan halen en wat de consequenties zijn van afwijkende onderhandelingsuitkomsten.


Terug naar overzicht.