Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verkenning Co2-emissie Rotterdam HIC 2015/2020/2025
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 18-5-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-031 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
25 Download PDF  (161kB)

Samenvatting:
Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) heeft als doelstelling de CO2-emissie van stad Rotterdam en haven in 2025 te beperken tot 12 Mton CO2/jaar (50% minder CO2-emissie ten opzichte van de 24 Mton in 1990). Deze studie geeft voor de sectoren energie & industrie en vrachtvervoer (wegverkeer, railverkeer en scheepvaart) een actualisatie van de in de Nulmeting berekende emissie in het doeljaar 2025 en een precisering van het verwachte emissietraject door raming van de emissie op sectorniveau in de tussenjaren 2015 en 2020. De resultaten laten zien dat de CO2-emissie van de sector energie & industrie toeneemt van 25 Mton in 2008 naar 31 Mton in 2025. Deze emissies zijn gecorrigeerd voor de verwachting omtrent de inzet van CCS. Ook de CO2-emissie van de sector vrachtvervoer neemt naar verwachting toe van 1,3 Mton in 2005 naar 1,7 Mton in 2025. Additionele maatregelen zijn dus nodig om de klimaatdoelen voor 2025 te halen. In deze analyse is de ontwikkeling van Maasvlakte 2 en nieuwste inzichten omtrent elektriciteitsopwekking met kolengestookt vermogen meegenomen.


Terug naar overzicht.