Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Achtergronddocument onzekerheidsanalyse Nationale Energieverkenning 2017
 
Auteur(s):
Welle, A.J. van der; Hekkenberg, M.; Geilenkirchen, G; Hout, M. van; Menkveld, M.; Peek, K; Plomp, A.J.; Schijndel, M van; Sluis, S van der; Smekens, K.E.L.; Stralen, J. van; Traa, M; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 19-12-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-049 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
185 Download PDF  (5717kB)

Samenvatting:
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst jaarlijks de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen. De NEV geeft bandbreedtes rond de projectie op de korte termijn (zichtjaar 2020) en de middellange termijn (zichtjaar 2030). Dit achtergrondrapport geeft een toelichting op de totstandkoming van de bandbreedtes en biedt nader inzicht in de onzekerheden die binnen de ontwikkeling van de energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen een rol spelen.


Terug naar overzicht.