Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
De effecten van het energiebeleid van de Provincie Overijssel
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 12-7-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-028 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
63 Download PDF  (1429kB)

Samenvatting:
“De Provincie Overijssel heeft de ambitie om in 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie te bereiken. De provincie gebruikt verschillende beleidsinstrumenten om het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en energiebesparing te verbeteren. Overijssel heeft ECN gevraagd onderzoek te doen naar de effecten die te verwachten zijn in de periode 2007-2020. Het beleid heeft significante positieve effecten op hernieuwbare energie, energie efficiëntie en werkgelegenheid, maar het is niet voldoende om het doel van 20% hernieuwbare energie in 2020 te halen.”


Terug naar overzicht.