Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 21-6-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-029 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
114 Download PDF  (3293kB)

Samenvatting:
Stookinstallaties kleiner dan 50 MWth dienen aan emissienormen te voldoen, volgens het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems). De Bems-wetgeving is sinds 1 april 2010 van kracht en is sinds 1 januari 2013 integraal verplaatst naar het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.1. Bij de invoering van Bems zijn een vijftal mogelijke aanscherpingen uitgesteld, voornamelijk vanwege onvoldoende kennis rondom beschikbare technische maatregelen om aan deze eisen te voldoen. Er is toen besloten om bij evaluatie van de Bems-wetgeving deze mogelijke aanscherpingen opnieuw te inventariseren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in het kader van voornoemde evaluatie ECN de opdracht gegeven een studie uit te voeren naar de huidige stand van kennis rond deze vijf mogelijke aanscherpingen.


Terug naar overzicht.