Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Stikstofoxide emissies van Euro VI-vrachtwagens
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 17-8-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-041 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
21 Download PDF  (719kB)

Samenvatting:
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een eerste verkennend onderzoek, waarin metingen langs de weg worden uitgevoerd volgende de pluimmethodiek om verschil in stikstofoxide(NOX)emissies van Euro VI-vrachtwagens te kunnen identificeren. Volgens berichtgeving zijn er voor sommige gebruikers redenen om nageschakelde technieken voor NOX-reductie bij Euro VI-vrachtwagens af te schakelen. Het gevolg daarvan is een sterk verhoogde NOX-emissie. Dergelijke manipulatie van nageschakelde technieken, waardoor de doelmatigheid van de emissiebeheersingssystemen vermindert, is verboden. De uitgevoerde metingen laten zien, dat binnen randvoorwaarden, de pluimmethodiek succesvol en reproduceerbaar kan worden toegepast om de NOX-profielen van passerende vrachtwagens te meten. De randvoorwaarden voor uitvoering van dit type meting hangen deels samen met de aandachtspunten voor verder onderzoek: • Meetplek, windrichting en windsterkte: onder bepaalde omstandigheden is er te veel turbulentie waardoor pluimen te veel verdunnen en in de meetreeksen moeilijk te identificeren zijn; • Intensiteit verkeer: bij veel passerende voertuigen blijken afzonderlijke pieken moeilijk te onderscheiden; • Analyse van de gemeten pieken, met name analyse van de piekmaxima versus de integraal van de pieken. Bij verdere automatisering kunnen de metingen van NOX-emissies onbemand worden uitgevoerd. Tenslotte blijkt uit de metingen dat een relevante minderheid van de Euro VI-vrachtwagens wel degelijk een verdacht hoge NOX-emissie heeft. Het is op dit moment niet zeker of deze vrachtwagens normen overtreden. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgesteld door deze vrachtwagens te controleren op manipulatie van het SCR-systeem.


Terug naar overzicht.