Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Raffinaderijen naar 2030
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 25-3-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-064 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
47 Download PDF  (956kB)

Samenvatting:
Recente internationale afspraken verplichten de raffinagesector tot vergaande ontzwaveling van scheepsbrandstoffen, ook wel bunkerbrandstoffen genoemd. Deze maatregelen vergen extra energie in het raffinageproces en aanzienlijke investeringen. Daarnaast staan de raffinaderijen onder druk om de CO2-emissie de komende decennia vergaand te reduceren, waarbij energiebesparing een belangrijke rol speelt. Om zowel aan vergaande ontzwaveling als aan de beperking van het energiegebruik te voldoen, is toepassing van nieuwe technologie noodzakelijk. Dit rapport behandelt milieutechnische verbeteringsmogelijkheden in aardolieraffinaderijen.


Terug naar overzicht.