Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Evaluatie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 21-6-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-025 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
170 Download PDF  (3825kB)

Samenvatting:
Dit rapport betreft een evaluatie van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems). Dit besluit geeft milieuregels voor bedrijven die energie (warmte, elektriciteit, mechanische energie) opwekken door het verbranden van brandstoffen in stookinstallaties, zoals verwarmingsketels, motoren en gasturbines. Dit rapport is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Terug naar overzicht.