Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Het EZ-beleid ter bevordering van een duurzame energiehuishouding
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-7-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-068 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
91 Download PDF  (1100kB)

Samenvatting:

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft ECN Beleidsstudies als opdracht gegeven om een ex-post evaluatieonderzoek uit te voeren van het beleid op het gebied van duurzame energiehuishouding over de periode 1999-2004. Aanleiding voor de evaluatie zijn het in 2005 te verschijnen Energierapport en de evaluatieverplichting in het kader van de Regeling Prestatie-gegevens en Evaluatieonderzoek (RPE). Beleid ter bevordering van een duurzame energiehuis-houding bestrijkt in de periode 1999-2004 de onderwerpen energiebesparing, duurzame energie, CO2-emissiereductie, energieonderzoek, internationaal beleid en energietransitie.

Doel van de evaluatie is het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het ge-voerde beleid in de periode 1999-2004, om daaruit lessen te trekken voor toekomstig beleid. Voordat die beoordeling kon plaats vinden, is een beleidsreconstructie gemaakt, zijn bestaande evaluaties van individuele beleidsinstrumenten geraadpleegd en is de doelbereiking beoordeeld. Er is bij deze evaluatie gebruik gemaakt van informatie uit gemonitorde ontwikkelingen. Niet alle expliciet of impliciet beoogde effecten van het beleid zijn gemonitord. Daardoor kon over die effecten geen uitspraak worden gedaan.


Terug naar overzicht.