Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Correctie elektriciteitsverbruik koken
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 25-9-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--14-024 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
5 Download PDF  (366kB)

Samenvatting:
In de Warmteregeling die hoort bij de warmtewet is een formule opgenomen om de maximumprijs te bepalen voor de levering van warmte. In deze formule is een correctie opgenomen voor elektrisch koken. Die correctie is vastgesteld op basis van het verschil in kosten voor het energiegebruik voor koken op gas en elektriciteit. Bij het opstellen van de regeling is uitgegaan van 40 m3 gas en 352 kwh elektriciteit. Op basis daarvan is een correctie van €50,- vastgesteld. Die 40 m3 gas is omgerekend naar 1266 MJ energie inhoud (vermenigvuldigen met 31,65 MJ/m3), wat overeenkomt met 352 kWh (1266 MJ delen door 3,6 MJ/kWh). Daarbij is impliciet verondersteld dat er geen rendementsverschil bestaat tussen koken op gas en elektrisch koken. Milieucentraal meldt nu als gegevens 37 m3 gas en 200 kWh elektriciteit. RVO.nl heeft ECN gevraagd om een notitie met een toelichting op de gegevens die nu beschikbaar zijn om het gemiddelde gebruik van gas en elektriciteit voor koken te bepalen. Deze notitie bespreekt in paragraaf 2 eerst het gemiddeld energiegebruik van koken op gas. Vervolgens worden twee methoden besproken om het gemiddeld energiegebruik van elektrisch koken te bepalen: op basis van vermogen en gebruikstijd (paragraaf 3) of op basis van het gasverbruik voor koken, rekening houdend met het rendementsverschil tussen koken op gas en elektrisch koken (paragraaf 4). Deze notitie sluit af met een conclusie over de te hanteren gegevens voor de correctie van elektrisch koken (paragraaf 5).

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.