Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Een blik op de toekomst met SAWEC
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-7-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-070 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
51 Download PDF  (624kB)

Samenvatting:
In opdracht van VROM-DG Wonen is een model ontwikkeld voor de berekening en analyse van het (toekomstig)woninggebonden energiegebruik. Dit model draagt de naam SAWEC wat staat voor Simulatie en Analyse model van het Woninggebonden Energieverbruik en CO2-emissies. In SAWEC wordt het energiegebruik van woningen gesimuleerd vanaf 1985. Het model is gebruikt voor de inschatting van het toekomstig gasverbruik van woningen in het kader van de Referentieramingen 2005-2020. Dit rapport beschrijft het SE-scenario uit die ramingen om te illustreren hoe SAWEC werkt en welke resultaten het oplevert.

De drie belangrijkste conclusies over de ontwikkeling van het woninggebonden energiegebruik van huishoudens tot 2020 in het SE scenario zijn:

  • De totale gasvraag daalt, ondanks de toename van het aantal bewoonde woningen. Deze daling wordt veroorzaakt door een daling van de gasvraag per woning voor zowel ruimteverwarming als de verwarming van tapwater. De gasvraag voor ruimteverwarming zal afnemen als gevolg van de verbetering van de gemiddelde isolatiegraad, de toepassing van efficiëntere ketels en de stijging van de gemiddelde buitentemperatuur. Deze daling van de gasvraag wordt voor een deel tenietgedaan door het steeds groter worden van nieuwbouwwoningen.

  • Het energiegebruik ontwikkelt zich geleidelijk door vervanging van meer 'conventionele' technieken door efficiëntere technieken. Er is in de periode 1985-2020 geen sprake van een trendbreuk.

  • Als woningen gebouwd tot en met 1995 en woningen gebouwd na 1995 worden vergeleken, dan gebruiken de woningen gebouwd na 1995 gemiddeld circa 45% minder energie dan de woningen gebouwd voor 1995, ondanks dat de woningen gebouwd na 1995 een grotere energievraag vóór besparing hebben.


    Terug naar overzicht.