Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Zon op de daken, zonnige gezichten? Een onderzoek over de toepassing van PV in de Vroonermeer in Alkmaar en de Stad van de Zon (plandeel1) in Heerhugowaard
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-1-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-002 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
150 Download PDF  (1370kB)

Samenvatting:

Het onderliggend rapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de mening van bewoners van de Vroonermeer in Alkmaar en de Stad van de Zon (Plandeel 1) in Heerhugowaard over de toepassing van PV in hun wijk. Beide wijken maken deel uit van de gebieden in het HAL-gebied (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk) waar PV-panelen grootschalig toegepast worden.

De doelstelling van het onderzoek is vierledig:

1. Het bepalen van het effect van het op de woning aanwezige PV-systeem op de tevredenheid van bewoners met de nieuw woning en de nieuwe leefomgeving.

2. Het bepalen van de mate waarin bewoners de gegeven voorlichting waarderen en nog behoefte hebben aan verdere informatie.

3. Het inventariseren van voorkeuren ten aanzien van architectonische inpassing van PV bij zowel de bewoners als bij andere betrokken actoren en het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van esthetische aspecten van PV.

4. Het bepalen van de rol die PV speelt in de motivatie van de aankoop van een woning.

De mening van bewoners is onderzocht middels een enquête. Twee instrumenten zijn gebruikt om de meningen en ervaringen van bewoners uit de bewonersenquête in perspectief te plaatsen:

· De mening van een controlegroep, zijnde respondenten die niet in de Vroonermeer of de Stad van de Zon wonen, is onderzocht middels een enquête gericht op bezoekers van informatiemiddagen van makelaars en projectontwikkelaars. Deze enquête gericht op potentiële kopers wordt de controle-enquête genoemd.

· De mening van betrokkenen bij het ontwerp, de bouw en koop of verhuur van woningen met PV op het dak is gepeild middels interviews.


Terug naar overzicht.