Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Evaluatie EPC-aanscherping woningen
 
Auteur(s):
Menkveld, M.; Leidelmeijer, K.; Tigchelaar, C.; Vethman, P.; Cozijnsen, E.; Heemskerk, H.; Schulenberg, R.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 23-9-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-043 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
134 Download PDF  (10468kB)

Samenvatting:
De EPC voor nieuwbouwwoningen is per 1 januari 2006 aangescherpt van 1,0 tot 0,8. Dit evaluatieonderzoek geeft inzicht in de ervaringen van betrokken bouwpartijen. De EPC-aanscherping blijkt effect te hebben op energiegebruik van woning. De besparing ligt tussen de 1 en 15%, wat lager is dan de theoretisch verwachte 20%. Bewoners hebben veel klachten over het ventilatiesysteem in nieuwe woningen zoals geluidhinder. Veel gezondheidsklachten hangen samen met de aanwezigheid van gebalanceerde ventilatie. De keuze voor het toegepaste installatieconcept is tevens bepalend voor de bouwkosten. Een maatregelenpakket dat leidt tot EPC 0,8 kan zelfs goedkoper uitvallen dan een EPC 1,0 pakket.


Terug naar overzicht.