Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Advies subsidieregeling koopwoningen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 12-10-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--16-037 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
38 Download PDF  (926kB)

Samenvatting:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft ECN verzocht advies te geven over de vormgeving van een subsidieregeling voor eigenaar-bewoners en verenigingen van eigenaren. Het gaat om een bedrag van 70 miljoen euro, inclusief een bedrag voor de uitvoeringskosten van de regeling en een te organiseren voorlichtingscampagne, zoals aangekondigd in de kamerbrief aan de Tweede Kamer van 26 januari 2016 en die van 19 mei 2016. Er blijft orde van grootte 60 miljoen euro over voor isolatiemaatregelen.


Terug naar overzicht.