Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
MKBA Tracé 2 Warmtenet Nijmegen
 
Auteur(s):
Menkveld, M.; Nooij, M. de; Rösler, H.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 19-1-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--16-005 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
85 Download PDF  (2607kB)

Samenvatting:
In de gemeente Nijmegen wordt warmte geleverd vanuit de afvalverbrandingsinstallatie ARN naar de nieuwe wijk de Waalsprong. Er zijn plannen voor uitbreiding van dit warmtenet naar de bestaande stad richting de Radboud campus, "tracé 2" genoemd. Voordat de besluitvorming hieromtrent zal plaatsvinden, zijn de provincie Gelderland, de Gemeente Nijmegen, Radboud UMC en Radboud Universiteit van mening dat er meer inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van een dergelijke uitbreiding dient te komen. Deze vier partijen hebben daarom ECN gevraagd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren van tracé 2.


Terug naar overzicht.