Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Besparingskentallen voor besparing in de bestaande woningbouw
 
Auteur(s):
Menkveld, M.; Sipma, J.M.; Leidelmeijer, K.; Cozijnsen, E.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 23-11-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-074 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
65 Download PDF  (458kB)

Samenvatting:
ECN en RIGO hebben verschillende databronnen en methoden beoordeeld teneinde standaardgetallen vast te stellen voor energiebesparing in bestaande woningen. SenterNovem wilde getallen voor energiebesparing die gebaseerd zijn op het daadwerkelijke energiegebruik. Deze inventarisatie is gedaan met behulp van de HOME- en WoON-onderzoeken, de energielabeldatabase, het energielabelcalculatiemodel en nieuwe data die zijn voortgekomen uit renovatieprojecten. Op basis van de statistische analyses van de HOME- en WoOn-onderzoeken kon de energiebesparing voor slechts een aantal maatregelen bepaald worden. Met behulp van de energielabel-database is het wel mogelijk de besparing van alle energiebesparingsmaatregelen in bestaande woningen vast te stellen. Het energiegebruik van de woningen in de labeldatabase kan worden bepaald door de database te koppelen aan de energiegebruikersdatabase van het CBS. Omdat deze database met het energiegebruik van 2008 pas halverwege 2010 beschikbaar komt, verdient een aanpak waarbij verschillende databronnen worden gebruikt de aanbeveling.


Terug naar overzicht.