Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Duurzame warmte en koude in Nederland
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 3-8-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--09-014 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
46 Download PDF  (531kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
ECN is partner in het Europese onderzoeksproject 'RES-H Policy', een Intelligent Energy Europe (IEE) project. Het project heeft als doel om voor een aantal landen, waaronder Nederland, in een interactief proces te komen tot het vormgeven van een coherent en effectief pakket aan beleidsmaatregelen ter bevordering van het aandeel duurzame warmte en koude in de nationale energiehuishouding. Eén van de resultaten van het project is het voorliggende rapport over de stand van zaken rond duurzame warmte en koude in Nederland: het aandeel duurzaam op dit moment, de verwachting ervan voor de nabije toekomst, en ervaringen met beleid.


Terug naar overzicht.