Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verkenning utiliteitsbouw
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 15-12-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-059 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
90 Download PDF  (2061kB)

Samenvatting:
In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Voor kantoren wordt minimaal energielabel C verplicht per 1-1-2023. In deze verkenning werd voor andere sectoren in de utiliteitsbouw berekend hoeveel PJ energiebesparing label C respectievelijk label A oplevert, hoe groot de bijbehorende investering is en hoe lang de terugverdientijd is. Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) inventariseerde in het rapport 'Verkenning utiliteitsbouw' de omvang van de totale utiliteitbouw verdeeld naar 10 sectoren. De 5 sectoren met potentieel de hoogste energiebesparing worden nader beschouwd, namelijk scholen, zorg, horeca, retail en bedrijfshallen. Hierbij is binnen elke sector een categorie gekozen waarvoor de energiebesparing, de investering en de terugverdientijd is berekend. In de sector scholen zijn basisscholen doorgerekend, voor de sector zorg verpleeghuizen, voor horeca vrijstaande cafés, restaurants, cafetaria’s en voor retail winkels in een winkelplint. Het rapport geeft inzicht in de mogelijke energiebesparing en is gebruikt om met betrokken sectoren de labelplicht of een alternatief te bespreken. Dit gesprek is momenteel nog gaande met als doel versnelling in de energietransitie te brengen.


Terug naar overzicht.