Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Monitoring warmte 2015
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 10-4-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-018 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
66 Download PDF  (1530kB)

Samenvatting:
Dit rapport beschrijft een ontwerp voor de structurele monitoring voor de warmtevoorziening in Nederland. Dit houdt in een analyse van de gegevens die nodig zijn, een onderzoek naar beschikbare gegevensbronnen, en een opzet van de monitoringsmethodiek, het opstellen van definities en het vastleggen daarvan. Tevens maken we een update van de gegevens over de grote warmtenetten met data over 2015. Dit is een eerste stap en levert een voorstel op voor het ontwerp voor de toekomstige (completere) warmte-monitor en identificeert welke informatie additioneel verzameld en/of bewerkt zou moeten worden.


Terug naar overzicht.