Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Referentieraming energie en emissies 2010-2020 Gebouwde Omgeving
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-12-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-108 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
33 Download PDF  (1208kB)

Samenvatting:
Ten behoeve van de evaluatie van Schoon en Zuinig hebben ECN en PBL de ‘Referentieraming energie en emissies 2010-2020’ gemaakt. Het hoofdrapport met de mogelijke beleidseffecten in 2020 behelst alle sectoren en presenteert alleen de belangrijkste bevindingen en conclusies. Specifiek voor de sector Gebouwde omgeving zijn er meer bevindingen en data uit de Referentieraming die voor WWI waardevol zijn. Doel van dit achtergrondrapport is deze informatie bij de raming vast te leggen.


Terug naar overzicht.