Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energiemanagementsystemen in de utiliteitsbouw
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 15-6-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--16-003 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
4 Download PDF  (362kB)

Samenvatting:
Aanleiding voor deze notitie is het grote onbenutte potentieel van energiemanagementsystemen, welke in potentie 20 à 30 PJ finale besparing kunnen realiseren door toepassing in de utiliteitsbouw. Ondanks dit grote potentieel, worden dit soort systemen slechts incidenteel toegepast, veelal door onbekendheid. Deze notitie zet een aantal kernbevindingen uiteen om het grote potentieel van deze systemen onder de aandacht van zowel beleidsmakers als beoogde eindgebruikers te brengen.


Terug naar overzicht.