Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Advies verbeterd VKO
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 21-12-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-061 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
51 Download PDF  (3647kB)

Samenvatting:
Op 23 mei 2017 hebben Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO VNI, NVDE en de Ministeries van EZ en BZK een convenant gesloten om 10 PJ besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Onderdeel van dit convenant is het verbeteren van het Verbruiks- en Kosten Overzicht (VKO) met als doel om energiebesparing te stimuleren. Energie-Nederland heeft aan ECN gevraagd om een advies te geven over de verbeteropties voor de presentatie en inhoud van een verbeterd VKO. Dit advies is door ECN ontwikkeld in samenwerking met de ‘Werkgroep Energiebesparing’, bestaande uit acht energieleveranciers aangesloten bij Energie-Nederland.


Terug naar overzicht.