Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Netwerkalternatieven voor aardgas Handelingsperspectief provincie Limburg
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 8-3-2018
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--18-010 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
34 Download PDF  (658kB)

Samenvatting:
De Provincie Limburg heeft de netwerkalternatieven voor aardgas voor woningen en kantoren in beeld gebracht. Provinciale Staten hadden hiertoe in juli 2017 in een motie opgeroepen. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft het handelingsperspectief van de Provincie, gemeenten en netbeheerder geschetst. ECN identificeert binnen de nu nog beperkte bewegingsruimte zes kansen om de warmtetransitie in Limburg te versnellen: - zo snel mogelijk geen nieuwbouw meer op aardgas - een grotere rol voor Enexis bij warmtenetten - een agenderende rol van de Provincie richting het Rijk - het verleiden van woningcorporaties tot meer Nul-op-de-Meter renovaties - het financieren van aardgasvrije wijken vanuit het Energiefonds - het aanjagen en faciliteren van aardgasvrije wijken als partner van gemeenten.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.