Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Emissies in 2011 conform het referentiescenario (GE WLO met hoge olieprijs) en inclusief Schoon en Zuinig
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 21-8-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--08-023 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
2 Download PDF  (25kB)

Samenvatting:
Deze notitie geeft een berekening van een schatting voor de totale broeikasgasemissies in 2011 in het referentiescenario en inclusief de effecten van het werkprogramma Schoon en zuinig uit de beoordeling van ECN/MNP.


Terug naar overzicht.