Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Nulmeting energiebesparing industrie. Energiebesparingspotentieel bij industrie waarvoor de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 20-2-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-006 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
40 Download PDF  (1084kB)

Samenvatting:
De provincie Noord-Holland wil haar inspanning op het thema Energiebesparing industrie vergroten. In de Beleidsagenda Energietransitie heeft de provincie de ambitie geformuleerd om in 2021 het besparingspotentieel van alle bedrijven voor wie de provincie het bevoegd gezag is inzichtelijk te hebben. De Provinciale Staten hebben in een amendement aangegeven eerder te willen sturen op energiebesparing bij bedrijven, om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 uit het Energieakkoord. Provinciale Staten heeft gevraagd om een nulmeting die inzichtelijk maakt hoeveel besparingspotentieel nog onbenut is bij alle bedrijven voor wie de provincie bevoegd gezag is. De resultaten van de nulmeting worden gebruikt om de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht, handhaving) en de makelaarsrol van de provincie zo nodig en mogelijk aan te scherpen.


Terug naar overzicht.