Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energie- en CO2-potentiëlen binnen het EBIT-programma
 
Auteur(s):
Groot, A.T.J.; Kroon, P.; Quispel, M.; Visser, J.A.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-4-2003
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--03-048 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
86 Download PDF  (518kB)

Samenvatting:
Novem voert sinds 1999 het programma EnergieBesparing In Transport (EBIT)uit. De doelstelling van het EBIT-programma is het, via innovatieve ideeën en concepten, bereiken van energiebesparing en beperking van CO2-emissie door:

  • op een strategische wijze in te zetten op vraagpreventie van verkeer en vervoer,
  • het op een duurzame wijze afwikkelen van de bestaande mobiliteits- en transportvraag,
  • een integrale benadering van (beleids)doelen zoals kwaliteit van de leefomgeving, bereikbaarheid en veiligheid.

In 2000/2001 heeft ECN, in samenwerking met NEA, een potentieelstudie uitgevoerd waarbij voor een aantal beleidsinstrumenten/onderwerpen binnen het toenmalige EBIT-programma een inschatting is gemaakt van de potentiëlen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie ten gevolge van het implementeren van deze instrumenten/onderwerpen. Novem heeft aangegeven behoefte te hebben aan nieuwe potentieelschattingen voor de nog niet eerder onderzochte EBIT-onderdelen, alsmede aan inzicht in de mogelijkheden van de in ontwikkeling zijnde instrumenten/indicatoren.

De doelstelling van het onderzoek is:
Monitoring en evaluatie van een aantal bestaande projecten binnen het EBIT-programma, alsmede het inschatten van de mogelijkheden van enkele nieuwe onderwerpen die thans door Novem binnen het EBIT-programma worden ontwikkeld.

De onderzochte projecten zijn ingedeeld volgens de volgende drie hoofdlijnen:

  1. ruimtelijke ordening en mobiliteit,
  2. mobiliteit en goederenvervoer,
  3. mobiliteit en personenvervoer.

Voor de uitvoering van de monitoring en evaluatie van onderwerpen binnen het EBIT-programma is een vaste methodologie gehanteerd. Gekozen is voor een ?quickscan? aanpak door middel van factsheets, zodat snel inzicht kan worden verkregen in de belangrijkste criteria.


Terug naar overzicht.