Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Elektrisch vervoer in Nederland in internationaal perspectief. Benchmark elektrisch rijden 2012
 
Auteur(s):
Kroon, P.; Weeda, M.; Appels, D.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 16-7-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--12-026 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
47 Download PDF  (866kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft ECN Beleidsstudies en Agentschap NL begin 2012 gevraagd een internationale benchmark elektrisch rijden uit te voeren. De benchmark is een vervolg op de internationale vergelijking die in 2010 is gepubliceerd als onderdeel van het plan van aanpak elektrisch vervoer 2011-2015, ‘Elektrisch Rijden in de Versnelling’. In dit plan is op basis van literatuur een eerste internationale vergelijking gemaakt tussen Nederland en een tiental andere landen, die op het gebied van elektrisch rijden vooruitstrevend zijn. Hierbij is gekeken naar de ambities op het gebied van het aantal voertuigen en de laadinfrastructuur; internationale samenwerking/interessante projecten en het overheidsinstrumentarium. In deze tweede benchmark zijn dezelfde punten nogmaals, maar nu twee jaar later, opgenomen. Ook zijn nu de realisaties in de diverse landen zowel wat betreft voertuigen als laadinfrastructuur bekeken.


Terug naar overzicht.