Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Gas-, hout- en oliegestookte ketels
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 29-4-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-115 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
53 Download PDF  (363kB)

Samenvatting:
In dit rapport staan de NOx en fijn stof emissies uit ketels kleiner dan 1 MWth centraal. Op verzoek van het ministerie van VROM heeft ECN informatie verzameld uit de literatuur, maar ook uit directe contacten, over huidige emissies, best beschikbare technieken en wetgeving. Het ligt in de bedoeling van de opdrachtgever om deze informatie te gebruiken bij nieuwe wetgeving voor dit soort installaties. Inmiddels is duidelijk dat er in het kader van de Ecodesign richtlijn binnen Europa al gewerkt wordt aan emissie-eisen voor installaties kleiner dan 400 of 500 kWth. Na de eerste consultatieronde is er in Ecodesign kader een voorstel gedaan voor een NOx-emissie-eis voor olie- en gasgestookte ketels (EU, 2009). Binnen de Ecodesign richtlijn voor vaste brandstoffen zijn emissie-eisen in voorbereiding voor houtgestookte ketels, deze zijn echter medio 2010 nog niet gepubliceerd.


Terug naar overzicht.