Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Kraai, A. 
Kraai, A.; Maarschalck, B. de; Vermeulen, A.T.;
Invloed vegetatie op de luchtkwaliteit
ECN-O--10-003 NL januari 2010; 58 pag.
 
Bleeker, A.; Kraai, A.;
Praktijkproef Fijn Stof
ECN-E--09-038 NL november 2009; 43 pag.
 
Vermeulen, A.T.; Kraai, A.; Duyzer, J.H.; Klok, E.J.; Pronk, A.A.;
Vegetatie langs wegen en Luchtkwaliteit; Perceel I: A50 Vaassen
ECN-O--09-016 NL juli 2009; 57 pag.
 
Bleeker, A.; Kraai, A.;
Actualisatie Fijn Stof in de landbouw: Vervolg verfijningsslag
ECN-E--09-036 NL juni 2009; 29 pag.
 
Bleeker, A.; Kraai, A.; Lent, J. van;
Fijn stof uit de intensieve veehouderij : een vergeten bron?
ECN-V--08-020 NL augustus 2008; 6 pag.
Gepubliceerd in: Tijdschrift Lucht (Sdu), 2008, Ed.4, p.20-24.
 
Bleeker, A.; Kraai, A.;
Fijn Stof uit Stallen : Samenvatting
ECN-E--08-040 NL mei 2008; 21 pag.
 
Bleeker, A.; Kraai, A.;
Fijn stof uit stallen : Verfijningsslag in het kader van het NSL
ECN-E--08-013 NL april 2008; 89 pag.
 
Bleeker, A.; Kraai, A.;
Fijn stof uit stallen : Steekproef uit inzoomactie voor 18 veehouderijbedrijven in het kader van het NSL
ECN-E--08-039 NL april 2008; 21 pag.
 
Bleeker, A.; Kraai, A.; Aarnink, A.;
Fijn stof in Noord-Brabant: Reconstructie en het effect op de concentraties
ECN-E--08-010 NL maart 2008; 51 pag.
 
Kos, G.P.A.; Kraai, A.; Weijers, E.P.;
Resultaten van de metingen aan verwaaiend wegenstof langs de A50
ECN-E--07-091 NL januari 2008; 19 pag.
 
Kraai, A.; Bleeker, A.;
Effectiviteit van emissiereducerende maatregelen rondom veehouderijbedrijven
ECN-E--07-089 NL november 2007; 19 pag.
 
Hensen, A.; Kraai, A.; Kos, G.P.A.; Bulk, W.C.M. van den;
Twee weken meten aan de luchtkwaliteit in ‘s-Hertogenbosch
ECN-E--07-031 NL april 2007; 25 pag.
 
Bleeker, A.; Gies, E.; Kraai, A.;
Fijn stof uit stallen: Berekeningen in het kader van het NSL
ECN-E--06-045 NL december 2006; 42 pag.
 
Kraai, A.; Hensen, A.; Wilde, H.P.J. de;
Innovatieve metingen aan emissies van binnenvaartvrachtverkeer
ECN-RX--06-074 NL april 2006; 5 pag.