Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Fijn Stof uit Stallen : Samenvatting
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 8-5-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-040 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
21 Download PDF  (3908kB)

Samenvatting:
In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gerekend aan de effecten van ruimtelijke projecten en maatregelen op de luchtkwaliteit. In de afgelopen twee jaar is daarbij ook gerekend aan de luchtkwaliteit ten gevolge van emissies uit de landbouw, waarbij met name de belasting ten gevolge van stalemissies van fijn stof is bepaald. Het doel van deze studies was het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsspecifieke overschrijdingen van de grenswaarde, die kunnen optreden rondom intensieve veehouderijbedrijven.


Terug naar overzicht.