Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Fijn stof in Noord-Brabant: Reconstructie en het effect op de concentraties
 
Auteur(s):
Bleeker, A.; Kraai, A.; Aarnink, A.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 3-3-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-010 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
51 Download PDF  (1888kB)

Samenvatting:
Deze studie is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de Fijn Stof (of PM10) problematiek in de Provincie Noord-Brabant en de relatie met het lopende Reconstructieproces. Dit laatste met name doordat de PM10 uitworp onderwerp geworden van discussies in het kader van de inspraak procedure voor de Milieu-Effect Rapportage van de reconstructieplannen voor de provincie Noord-Brabant. De Noord-Brabantse reconstructieplannen zijn medio 2005 vastgesteld. Lucht-kwaliteit is daarbij niet in beeld gebracht omdat: 1. ten tijde van het opstellen van het koepelplan de fijnstof uit de veehouderij geen herkenbaar issue was. De veehouderij stond nog niet bekend als een belangrijke bron van fijn stof-emissies. In de richtlijnen voor het MER was dit onderdeel dan ook niet opgenomen. 2. op dat moment stond de fijnstof-problematiek veel minder in de politiek-bestuurlijke be-langstelling dan thans het geval is. Dat komt door verschillende uitspraken van de Raad van State, waarbij bijvoorbeeld bouwactiviteiten zijn stilgelegd vanwege de overschrijding van o.a. de luchtkwaliteitsnormen voor Fijn Stof.


Terug naar overzicht.