Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Fijn stof uit stallen: Berekeningen in het kader van het NSL
 
Auteur(s):
Bleeker, A.; Gies, E.; Kraai, A.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 12-12-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--06-045 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
42 Download PDF  (3689kB)

Samenvatting:
Dit rapport geeft een beschrijving van de methode van het rekenen aan de fijn stof concentraties ten gevolge van emissies uit intensieve veehouderijbedrijven, samen met de resultaten voor een aantal doorgerekende varianten. De studie, waarvoor deze rapportage opgesteld is, is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Voor het NSL moet gerekend worden aan de effecten van ruimtelijke projecten en maatregelen op de lucht-kwaliteit. Het hier beschreven onderzoek richt zich op de stalemissies in de verschillende Ne-derlandse reconstructiegebieden en de plannen die voor deze gebieden opgezet zijn.


Terug naar overzicht.