Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Vegetatie langs wegen en Luchtkwaliteit; Perceel I: A50 Vaassen
 
Auteur(s):
Vermeulen, A.T.; Kraai, A.; Duyzer, J.H.; Klok, E.J.; Pronk, A.A.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 6-7-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--09-016 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
57 Download PDF  (3260kB)

Samenvatting:
In deze rapportage wordt het onderzoek naar de bijdrage van vegetatie op de luchtkwaliteit beschreven voor een project van bestaande vegetatie langs de A50 bij Vaassen. Bij dit onderzoek is via metingen en modellering aangetoond dat er geen tot gering effect van de vegetatie op de niveaus van luchtverontreinigingen wordt waargenomen langs de snelweg. Fijn stof- (PM10) en Stikstofdioxide- (NO2) concentraties laten geen significant aantoonbare lagere concentraties zien direct achter de vegetatie en op 90m afstand van de weg. In de modellering komt dit voor zowel fijn stof als voor stikstofoxiden overeen met de metingen.


Terug naar overzicht.