Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Fijn stof uit de intensieve veehouderij : een vergeten bron?
 
Auteur(s):
Bleeker, A.; Kraai, A.; Lent, J. van
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 20-8-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--08-020 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
6  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: Tijdschrift Lucht (Sdu), , 2008, Vol.4, p.20-24.

Samenvatting:
Bij de bestrijding van de overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat de eerste aandacht vak richting verkeer en industrie als de belangrijkste bronnen. Op nationale schaal lijkt dat ook wel te kloppen, maar regionaal zijn er voorbeelden voorhanden waarbij dit niet altijd opgaat.


Terug naar overzicht.