Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Fijn stof uit stallen : Verfijningsslag in het kader van het NSL
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 21-4-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-013 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
89 Download PDF  (1053kB)

Samenvatting:
In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is in een eerder stadium al gerekend aan de effecten van ruimtelijke projecten en maatregelen op de luchtkwali-teit. Hierbij is ook een beeld geschetst van de situatie met betrekking tot emissies uit de land-bouw en dan met name de belasting te gevolge van stalemissies. In Bleeker et al. (2006) is een overzicht gegeven van bedrijfsspecifieke overschrijdingen van de grenswaarde voor fijn stof, die kunnen optreden rondom intensieve veehouderijbedrijven. Ook de effecten van een aantal maatregelen, zoals de implementatie van luchtwassers, zijn toen in beeld gebracht. Inzicht in deze aspecten is gewenst om uiteindelijk de effectiviteit van het NSL te kunnen bepalen.


Terug naar overzicht.