Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Actualisatie Fijn Stof in de landbouw: Vervolg verfijningsslag
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 18-6-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-036 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
29 Download PDF  (988kB)

Samenvatting:
De hier gepresenteerde actualisatie van de verfijningsslag is gestart om rekening te kunnen houden met een aantal veranderingen in de procedure, zoals die in de afgelopen periode (vanaf de verfijningsslag) zijn opgetreden. De belangrijkste verandering zijn bijvoorbeeld: de gehanteerde toetsing, gebruikte GCN gegevens en emissiefactoren. Deze aanpassingen hebben allemaal op hun eigen manier een gevolg gehad op het aantal ‘knelpunten’.


Terug naar overzicht.