Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Twee weken meten aan de luchtkwaliteit in ‘s-Hertogenbosch
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 3-4-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-031 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
25 Download PDF  (679kB)

Samenvatting:
In de periode van 14 februari tot 8 maart 2006 werden luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd in ‘s-Hertogenbosch. Doelen van de metingen waren: 1. een vergelijking van locale metingen van NOx en PM10 met metingen van het LML, 2. een indruk krijgen van de bijdrage aan NOx door stadsverkeer aan stadsachtergrond, 3. een eerste indruk krijgen van de chemische samenstelling van PM10. De lage waarden gemeten in de Brugstraat overeen met de regionale LML stations. Dit geeft aan dat die niveaus voor de meetperiode ook voor omgeving Den Bosch representatief waren. De metingen in Den Bosch lijken daarmee goed aan te sluiten bij de metingen van het LML. De NOx concentraties op de Brugstraat zijn een factor 5-10 hoger vergeleken met regionale achtergrondstations, en daarmee vergelijkbaar met de waarden zoals die op andere LML straatstations gevonden worden. Het verkeer door de Brugstraat zelf is daarvan de belangrijkste oorzaak. Gemiddeld over de meetperiode waren de PM10 niveaus in ‘s-Hertogenbosch ongeveer 26% boven de regionale achtergrond waarden. Deze verhoging komt door de bronnen in en om den Bosch. De metingen van de chemische samenstelling (24 uur gemiddeld) laten geen onverwachte prominente bron zien.


Terug naar overzicht.