Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Praktijkproef Fijn Stof
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 13-11-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-038 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
43 Download PDF  (2053kB)

Samenvatting:
Deze studie is uitgevoerd om een antwoord te krijgen op een aantal onderzoeksvragen die te maken hebben met de fijnstof problematiek binnen een aantal reconstructieprovincies en de relatie met het zogenaamde toetsingskader. Dit toetsingskader schrijft voor op welke manier de situatie met betrekking tot de luchtkwaliteit getoetst moet worden bij de vergunningverlening. De onderzoeksvragen uit het begin van de studie zijn:
• Op welke manier draagt cumulatie van lokale bronnen bij aan het aantal knelpunten binnen de studiegebieden
• Wat zijn de mogelijke gevolgen van al doorgevoerde of voorgenomen wijzigingen van het toetsingskader
• In hoeverre krijgen landbouwontwikkelingsgebieden te maken met knelpunten ten gevolge van nieuwvestiging of uitbreiding van bestaande bedrijven


Terug naar overzicht.