Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Vries, H.J. de
Lako, P.; Vries, H.J. de;
Stand van de techniek van elektriciteitsopwekking op basis van zonthermische centrales
ECN-C--05-087 NL maart 2006; 21 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Wilde, H.P.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Optiedocument energie en emissies 2010/2020
ECN-C--05-105 NL maart 2006; 96 pag.
 
Daniëls, B.W.; Beurskens, L.W.M.; Boerakker, Y.H.A.; Coninck, H.C. de; Dril, A.W.N. van; Harmsen, R.; Jeeninga, H.; Kroon, P.; Lako, P.; Londo, H.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Stienstra, G.J.; Volkers, C.H.; Vries, H.J. de; Ybema, J.R.; Farla, J.C.M.;
Verkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing 2020. Analyses met het Optiedocument energie en emissies 2005
ECN-C--05-106 NL februari 2006; 63 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Vries, H.J. de; Barbu, A.-D.;
Prospects for renewable electricity in the new EU Member States
ECN-I--06-001 EN februari 2006; 34 pag.
 
Vries, H.J. de; Seebregts, A.J.; Verrips, M.; Lijesen, M.;
Windenergie op de Noordzee. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse
ECN-RX--05-160 NL oktober 2005; 173 pag.
Gepubliceerd in: CPB, ISBN 90-5833-232-2 (), , Ed., p.-.
 
Vries, H.J. de; Tilburg, X. van; Pfeiffer, A.E.; Beekes, M.L.; Cleijne, J.W.;
Inzet van bio-olie in zelfstandige kleinschalige installaties voor de opwekking van elektriciteit. Aanvulling
ECN-C--05-096 NL oktober 2005; 20 pag.
 
Vries, H.J. de; Tilburg, X. van; Pfeiffer, A.E.; Cleijne, J.W.;
Inzet van biomassa in centrales voor de opwekking van elektriciteit. Berekening van de onrendabele top
ECN-C--05-082 NL september 2005; 20 pag.
 
Vries, H.J. de; Tilburg, X. van; Pfeiffer, A.E.; Cleijne, J.W.;
Inzet van biomassa in centrales voor de opwekking van elektriciteit. Berekening van de onrendabele top. Eindrapport
ECN-C--05-088 NL september 2005; 36 pag.
 
Tilburg, X. van; Vries, H.J. de; Pfeiffer, A.E.; Beekes, M.L.; Cleijne, J.W.;
Inzet van biomassa in zelfstandige kleinschalige installaties voor de opwekking van elektriciteit. Berekening van de onrendabele top
ECN-C--05-016 NL september 2005; 17 pag.
 
Coninck, H.C. de; Kets, A.; Vries, H.J. de; Dinesh, K.J.; Maithel, S.; Mohanty, P.;
Providing electricity to remote villages
ECN-C--05-037 EN juli 2005; 67 pag.
 
Vries, H.J. de; Verheij, F.J.;
Renovatie windturbines. Berekening van de onrendabele top
ECN-C--05-058 NL mei 2005; 16 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Vries, H.J. de; Junginger, H.M.;
The implications of technological learning on the prospects of specific renewable energy technologies in Europe
ECN-RX--05-130 EN mei 2005; 27 pag.
Gepubliceerd in: 'Learning in renewable energy technology development' (thesisby Hans Martin Junginger), Chapter 7, pp 141-167, Utrecht (), , Ed., p.-.
 
Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Bakker, S.J.A.; Vries, H.J. de;
Indicators of domestic efforts to reduce CO2 emission in the Netherlands
ECN-C--05-024 EN februari 2005; 58 pag.
 
Sambeek, E.J.W. van; Vries, H.J. de; Pfeiffer, E.A.; Cleijne, J.W.;
Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties. Advies ten behoeve van de vaststelling van de MEP-subsidies voor de periode juli tot en met december 2006 en 2007
ECN-C--04-101 NL november 2004; 38 pag.
 
Seebregts, A.J.; Scheepers, M.J.J.; Vries, H.J. de;
Baseload elektriciteitsprijzen en brandstofprijzen 2005 tot en met 2020. Onderbouwing van de elektriciteitsprijs in het advies technisch-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties 2006-2007
ECN-I--04-002 NL oktober 2004; 26 pag.
 
Sambeek, E.J.W. van; Vries, H.J. de; Lange, T.J. de; Cleijne, J.W.; Pfeiffer, E.A.; Verheij, F.;
Technisch-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties 2006-2007. Concept advies inzake de aannames voor de onrendabele topberekeningen ten behoeve van de vaststelling van de MEP-subsidies voor de tweede helft 2006 en 2007
ECN-C--04-075 NL juli 2004; 33 pag.
 
Sambeek, E.J.W. van; Vries, H.J. de; Bakker, S.J.A.; Egmond, S. van;
Inventarisatie en monitoring van neveneffecten van de vollasturensystematiek voor wind op land in de MEP
ECN-C--04-062 NL juni 2004; 29 pag.
 
Vries, H.J. de; Sambeek, E.J.W. van;
Schatting van de kostenontwikkeling van offshore windenergie in Nederland en de benodigde Rijksbijdrage voor het behalen van 6.000 MW in 2020
ECN-C--04-045 NL april 2004; 28 pag.
 
Noord, M. de; Beurskens, L.W.M.; Vries, H.J. de;
Potentials and costs for renewable electricity generation. A data overview
ECN-C--03-006 EN februari 2004; 105 pag.
 
Vries, H.J. de; Roos, C.J.; Beurskens, L.W.M.; Kooijman-van Dijk, A.L.; Uyterlinde, M.A.;
Renewable electricity policies in Europe. Country fact sheets 2003
ECN-C--03-071 EN oktober 2003; 124 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Daniëls, B.W.; Noord, M. de; Vries, H.J. de; Zoeten-Dartenset, C. de; Skytte, K.; Meibom, P.; Lescot, D.; Hoffmann, T.; Stronzik, M.; Gual, M.; Rio, P. del; Hernández, F.;
Renewable electricity market developments in the European Union. Final report of the ADMIRE REBUS project
ECN-C--03-082 EN oktober 2003; 122 pag.
 
Sambeek, E.J.W. van; Vries, H.J. de; Kooijman, H.J.T.;
MEP-vergoeding voor windenergie op land. Onderzoek naar de robuustheid van de vollasturensystematiek en de mogelijkheden voor differentiatie in de vergoeding voor windenergie op land
ECN-C--03-050 NL mei 2003; 48 pag.