Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Technisch-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties 2006-2007. Concept advies inzake de aannames voor de onrendabele topberekeningen ten behoeve van de vaststelling van de MEP-subsidies voor de tweede helft 2006 en 2007
 
Auteur(s):
Sambeek, E.J.W. van; Vries, H.J. de; Lange, T.J. de; Cleijne, J.W.; Pfeiffer, E.A.; Verheij, F.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-7-2004
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--04-075 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
33 Download PDF  (604kB)

Samenvatting:

In dit rapport wordt een concept advies uitgebracht over de berekeningsaannames voor de onrendabele topberekeningen ten behoeve van het vaststellen van de MEP-tarieven voor duurzame elektriciteit voor de tweede helft van 2006 en 2007.

Dit advies betreft een concept dat ter consultatie aan stakeholders wordt voorgelegd. Na het horen van het commentaar van stakeholders stellen ECN en KEMA een definitief advies ten aanzien van de onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties binnen de MEP op.


Terug naar overzicht.