Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Stand van de techniek van elektriciteitsopwekking op basis van zonthermische centrales
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-3-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-087 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
21 Download PDF  (1016kB)

Samenvatting:
Op verzoek van de Energieraad heeft de unit Beleidsstudies van ECN inhet kort geanalyseerd wat de stand van de techniek is van elektriciteitsopwekking op basis van zonthermische centrales, ook wel genoemd ?Concentrating Solar Power? (CSP). De techniek maakt gebruik van direct zonlicht. De instraling van direct zonlicht is groot in droge gebieden die tussen de 20e en 40e breedtegraad worden aangetroffen op verschillende plaatsen op de wereld zoals Noord-Afrika, het Midden Oosten en het zuidwesten van de Verenigde Staten. De analyse gaat in op het potentieel van de CSP-techniek in termen van regio?s waar deze kan worden toegepast, potentiƫle capaciteit en elektriciteitsproductiekosten. Daarnaast wordt kort ingegaan op de mogelijkheid van elektriciteitstransport van CSP-installaties. Verder wordt ingegaan op mogelijke raakvlakken met andere vormen van elektriciteitsopwekking en wordt bezien of, en zo ja in welke mate, de CSP-technologie kansen kan bieden voor Nederlandse bedrijven.


Terug naar overzicht.