Publicaties

Skip Navigation Links.

Zoeken naar publicaties:


Beperk het zoeken tot de velden:


Publicatie: ECN-E--08-090
Tilburg, X. van; Lensink, S.M.; Londo, H.M.; Cleijne, J.W.; Pfeiffer, E.A.; Mozaffarian, M.; Wakker, A.; Burgers, J.;
Technisch-economische parameters van duurzame energieopties in 2009-2010. Eindadvies basisbedragen voor de SDE-regeling.
ECN-E--08-090 NL december 2008; 52 pag.