Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Oeljeklaus, G. 
Pruschek, R.; Oeljeklaus, G.; Haupt, G.; Zimmermann, G.; Ribberink, J.S.; Jansen, D.;
The role of IGCC in CO2 abatement
ECN-RX--97-076 NL 1997; 8 pag.
Gepubliceerd in: Paper presented at the 'Third international conference on carbon dioxide removal (ICCDR-3)', MIT Cambridge, Massachusetts, USA, (), , Ed., p.-.