Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Worell, E. 
Boonekamp, P.G.M.; Farla, J.C.M.; Kroon, P.; Menkveld, M.; Schol, E.; Worell, E.; Universiteit Utrecht. Vakgroep Natuurwet, ;
Energy use indicators for the Netherlands: Dutch contribution to the IEA/OECD programme on indicators
ECN-C--97-035 EN 1997; 39 pag.