ECN publicatie:
Titel:
WKK Monitor 2003-2005. Jaarrapportage 2004
 
Auteur(s):
Harmsen, R.; Joode, J. de; Melick, M. van
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-7-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-RX--05-149 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
36  

Gepubliceerd in: Gezamenlijke publicatie vam SenterNovem en ECN, gepubliceerd door SenterNovemen te downloaden via: http://www.senternovem.nl/mmf (), , , Vol., p.-.

Samenvatting:

Voorliggend rapport vloeit voort uit een ultimo 2004 door EZ aan SenterNovem verstrekte
opdracht ?Monitor WKK 2003-2005?, waarin SenterNovem samen met ECN de fysieke en
financiële monitoring van WKK analyseert. SenterNovem is in het project verantwoordelijk
voor de fysieke monitoring (hfdst. 2 en 5), ECN voor de financiële monitoring (hfdst. 3 en 4).
Met dit project wordt een vervolg gegeven aan de eerdere door SenterNovem en ECN
uitgevoerde WKK monitor projecten. Deze ging over de periode 1999-2002.
In deze jaarrapportage 2004 wordt een terugblik gegeven op de fysieke ontwikkelingen in de
WKK-markt in de periode 1998 ? 2003 en de financiële ontwikkeling voor de periode 2000-
2004. Ten tijde van het schrijven van deze rapportage waren nog geen gegevens over 2004
beschikbaar. Wel wordt in algemene zin ingegaan op de voor WK


Terug naar overzicht.