ECN publicatie:
Titel:
Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland
 
Auteur(s):
Harmelink, M.; Bosselaar, L.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.; Segers, R.; Pouwelse, H.; Verdonk, M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-10-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--12-022 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
25 Download PDF  (481kB)

Samenvatting:
Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten verschillende methoden en kengetallen worden gehanteerd. De gebruikte methoden zijn niet altijd transparant.

Partijen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van methoden en de berekening van kengetallen (Agentschap NL, PBL, ECN en CBS) achten dit een onwenselijke situatie en hebben het gezamenlijke initiatief genomen om dit rapport op te stellen waarin wel transparante standaardwaarden en -methoden voor dit onderwerp zijn opgenomen. De doelgroepen voor dit rapport zijn organisaties, adviesbureaus en bedrijven die bezig zijn met de monitoring en evaluatie van energie-en klimaatbeleid.

Voor een aanvulling met de cijfers van 2011 zie: update cijfers CBS 2011


Terug naar overzicht.