Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Gerdes, J. 
Daey Ouwens, J.; Gerdes, J.; Kooger, R.; van Polen, S.; Marsidi, M.; Matton, R.Y. voorvoegsels; Niessink, R;
Staat van de energietransitie Noord Holland
ECN-E--18-015 NL maart 2018; 62 pag.
 
Gerdes, J.;
Energy efficiency developments in ETS industry
ECN-O--17-026 EN maart 2017; 4 pag.
 
Gerdes, J.;
Energiescenario’s Drenthe 2030
ECN-N--16-031 NL december 2016; 14 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Gerdes, J.; Volkers, C.H.; Hekkenberg, M.;
Uitsplitsing totale CO2-emissies in de NEV naar functies
ECN-N--16-024 NL december 2016; 3 pag.
 
Gerdes, J.; Marbus, S.; Boelhouwer, M.;
Energietrends 2016
ECN-O--16-031 NL september 2016; 92 pag.
 
Gerdes, J.; Schoots, K.;
Perspectieven op een hernieuwbare energievoorziening in Noord-Holland
ECN-E--16-018 NL juli 2016; 34 pag.
 
Gerdes, J.; Hekkenberg, M.; Boonekamp, P.G.M.;
Disentangling definition issues in determining the costs of energy efficiency measures
ECN-M--17-048 EN juni 2016; 10 pag.
 
Hekkenberg, M.; Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.;
Defining sub-targets for deep decarbonisation - Keeping our eye on the ball
ECN-M--16-036 EN mei 2016; 12 pag.
 
Gerdes, J.; Beurskens, L.W.M.;
De ruimtelijke effecten van de energietransitie in Noord-Holland
ECN-E--15-059 NL april 2016; 33 pag.
 
Gerdes, J.;
De rol van thorium in de energietransitie in Noord-Holland
ECN-N--15-021 NL juli 2015; 4 pag.
 
Gerdes, J.;
Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030
ECN-N--15-013 NL juni 2015; 19 pag.
 
Gerdes, J.; Zuijlen, C.L. van;
Verkenning potentieel hernieuwbare energie Gemeente Enschede
ECN-N--15-011 NL april 2015; 25 pag.
 
Gerdes, J.; Marbus, S.; Boelhouwer, M.;
Energietrends 2014
ECN-O--14-041 NL september 2014; 92 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Gerdes, J.;
Uncertainty in Odyssee indicators and energy savings – Development of a methodology and first results
ECN-O--13-045 EN december 2013; 29 pag.
 
Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Mulder, K. Stutvoet -; Tigchelaar, C.; Wetzels, W.;
Energie Efficiency Directive Artikel 7. Nederlandse invulling
ECN-E--13-061 NL december 2013; 56 pag.
 
Gerdes, J.; Seebregts, A.J.; Luxembourg, S.L.; Welle, A.J. van der; Dril, A.W.N. van; Marbus, S.; Boelhouwer, M.;
EnergieTrends 2013
ECN-E--13-056 NL oktober 2013; 32 pag.
 
Gerdes, J.;
CO2-emissies en primair fossiel energiegebruik van elektriciteit in Nederland – aanvulling 2020, 2025 en 2030
ECN-N--13-017 NL september 2013; 2 pag.
 
Koutstaal, P.R.; Gerdes, J.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.;
Effecten invoering producententarief
ECN-E--12-032 NL 2013; 27 pag.
 
Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.;
Energiebesparing in Nederland 2000-2010
ECN-E--12-061 NL december 2012; 23 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Gerdes, J.; Marbus, S.; Boelhouwer, M.;
Energie Trends 2012
ECN-B--12-005 NL november 2012; 90 pag.
 
Harmelink, M.; Bosselaar, L.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.; Segers, R.; Pouwelse, H.; Verdonk, M.;
Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland
ECN-O--12-022 NL oktober 2012; 25 pag.
 
Pouwelse, J.W.; Gerdes, J.;
Berekening referentierendement voor de opwekking van elektriciteit
ECN-N--11-016 NL juni 2011; 3 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Vita, A. de; Wilting, H.;
Reference projection energy and emissions 2010-2020
ECN-E--10-049 EN december 2010; 193 pag.
 
Gerdes, J.; Beurskens, L.W.M.; Boonekamp, P.G.M.; Bruggink, J.J.C.; Deurzen, J. van; Dril, A.W.N. van; Hanschke, C.B.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Plomp, A.J.; Roeterdink, W.G.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; Both, D.; Fiechter, W.; Koch, J.; Ligt, T. de; Moerkerken,  A.; Monné,  T.; Munnix,  S.; Peek, K.;
Monitor Schoon en Zuinig. Stand van zaken 2010
ECN-E--10-042 NL april 2010; 122 pag.
 
Daniëls, B.W.; Kruitwagen, S.; Beurskens, L.W.M.; Boot, P.A.; Drissen, E.; Deurzen, J. van; Elzenga, H.E.; Geilenkirchen, G.; Gerdes, J.; Hanschke, C.B.; Hekkenberg, M.; Hoen, A.; Jimmink, B.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Luxembourg, S.L.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Plomp, A.J.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sijm, J.P.M.; Sipma, J.M.; Sluis, S. van der; Stralen, J. van; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.; De Vita, A.; Wilting, H.;
Referentieraming energie en emissies 2010-2020
ECN-E--10-004 NL april 2010; 193 pag.
 
Gerdes, J.; Ligt, T. de;
Monitor Schoon en Zuinig, Achtergronddocument
ECN-E--10-010 NL februari 2010; 44 pag.
 
Gerdes, J.; Boonekamp, P.G.M.; Vreuls, H.; Verdonk, M.; Pouwelse, J.W.;
Energiebesparing in Nederland 1995 - 2007. Inclusief decompositie energieverbruikstrend
ECN-E--09-040 NL augustus 2009; 27 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Daniëls, B.W.; Gerdes, J.; Kroon, P.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Seebregts, A.J.; Tigchelaar, C.; Uyterlinde, M.A.; Vethman, P.; Wakker, A.; Wetzels, W.; Elzenga, H.E.; Geurs, K.; Hoen, A.; Peek, K.; Schijndel, M. van;
Verkenning Schoon en Zuinig
ECN-E--09-022 NL april 2009; 84 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Gerdes, J.; Vreuls, H.H.J.; Verdonk, M.; Pouwelse, H.;
Energiebesparing in Nederland 1995 - 2006; Update op basis van het Protocol Monitoring Energiebesparing
ECN-E--08-055 NL augustus 2008; 24 pag.