Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Berekening referentierendement voor de opwekking van elektriciteit
 
Auteur(s):
Pouwelse, J.W.; Gerdes, J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 23-6-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--11-016 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
3 Download PDF  (249kB)

Samenvatting:
Bij de berekening van de gerealiseerde energiebesparing wordt onder meer gebruik gemaakt van het referentierendement voor de productie van elektriciteit. Eenvoudig gezegd kan hiermee worden bepaald hoeveel fossiele brandstoffen nodig zouden zijn geweest als niet bij de productie of bij het verbruik van elektriciteit bespaard zou zijn. De berekening van het referentierendement voor elektriciteit is in 2010 herzien en zal ook worden beschreven in het vernieuwde Protocol Monitoring Energiebesparing (PME). Het in PME-verband vastgestelde referentierendement voor elektriciteit wordt ook gebruikt voor andere doeleinden, waaronder de berekening van hernieuwbare energie conform het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (PHE) en is afgestemd met de partijen die bij dat protocol betrokken zijn.


Terug naar overzicht.