Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Perspectieven op een hernieuwbare energievoorziening in Noord-Holland
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 2-7-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--16-018 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
34 Download PDF  (1169kB)

Samenvatting:
Het huidige Nederlandse energiebeleid is gericht op een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening op lange termijn. Voortgang bij de inzet van hernieuwbare energie is feitelijk een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het Rijk en de Provincie. Financiƫle ondersteuning van de uitrol van hernieuwbare energietechnologie is primair een verantwoordelijkheid van het Rijk. Voor de Provincie ligt het voornaamste handelingsperspectief in de ruimtelijke aspecten van hernieuwbare energie. Op het gebied van CO2-reductie zijn de directe mogelijkheden van de Provincie beperkt en worden doelen voornamelijk gerealiseerd door middel van nationaal en Europees beleid. Om deze redenen is gekozen om deze studie primair te richten op productiemiddelen van hernieuwbare energie. Dit rapport schetst een aantal toekomstperspectieven voor een volledig hernieuwbare invulling van de Noord-Hollandse energievraag in 2050. Het is een vervolg op het rapport 'De ruimtelijke effecten van de energietransitie in Noord-Holland'.


Terug naar overzicht.